Klub Kouzel LiberecNarozeniny KKLÚdolím dvou řek

Monstrózní gumičková show, která v podstatě nespatřila světlo světa, se odehrála v osvětlených temnotách Magického Sklepení Klubu Kouzel Liberec.
Že vám to nedává smysl? 

Schůzky členů  Klubu Kouzel Liberec jsou totiž neveřejné. Místo a čas takového magického setkání zná vždy jen pár vyvolených členů a z obav z nahromadění velké magické síly se uchylujeme do podzemních prostor, vhodných i jinak k provádění různých nadpřirozených jevů lidově nazývaných magie. Myslím, že k tomu není v podstatě co dodat a více prozradit nám ani interní směrnice klubu nedovoluje.

Gumičková show

Ke zmiňované gumičkové show bylo  použito rovných 12 z 1579 připravených gumových gumiček a přirozeně k vidění bylo vidět mnoho nadpřirozeného.


Prezident našeho klubu MgA. Přemek Rajdl ( pozn. autora - zkratka MgA. psaná před jménem je akademický titul udělovaný absolventům magického studijního programu na českých uměleckých vysokých školách ) po zralé úvaze se všemi přítomnými členy, jednohlasně svým prezidentským hlasem veta, svolil se zveřejnění několika málo momentek z našeho podzemního gumodění.

Přemek Rajdl - Gumičková show
A samozřejmě pan prezident MgA. Přemek Rajdl šel příkladem a na rozehřátí předvedl několik excelentích hvězd.


Gumičková show
Několik vzácných rad rozdal vpravo MaK. Štěpán Šmíd (  Magicky aktivní kouzelník ) adeptovi kouzel Honzovi Holubářovi.

Miroslavu Sluklovi se v tváři zračí tuhost gum i napětí
Gumičkově aktivní se nečekaně projevil i velmi nadějný liberecký kouzelník Miroslav Sluk.


Bohouš Šmejda - vlastním přičiněním klubový gumičkový král
Nekorunovaným gumičkovým králem našeho klubu není nikdo menší než Bohouš Šmejda.

Ano, zdánlivě to není možné, ale trend moderní magie nekompromisně velí, hrajte si s gumičkami je to zábavné a diváky to baví!


A my v našem klubu stále čekáme na Kouzelníka, který tento druh magie posune na vyšší úroveň tím, že vystoupí s vlastním gumičkovým programem před vyprodanou sportovní halou.
Takový se zatím nenarodil, ovšem náš klub na něj stále nedočkavě čeká.

Klub Kouzel Liberec

Klub Kouzel Liberec

Náš klub vznikl  v roce 1978 a pořádal první ročník mezinárodního kouzelnického festivalu Ještědský krystal v roce 1980. Za ta dlouhá léta se v našem klubu vystřídalo několik členů a dnes i velmi známých a úspěšných kouzelníků. Pravidelně se scházíme v Magickém Sklepení. Připravovali jsme pro vás 20. ročníků mezinárodního festivalu kouzel a magie  Ještědský krystal.

Schůzky KKL

Schůzky Klubu Kouzel Liberec v Magickém Sklepení Přemka Rajdla každý čtvrtek od 19 hodin.
Těšíme se na setkání