Klub Kouzel LiberecNarozeniny KKLÚdolím dvou řek

»A teď, dámy a pánové,« ohlásil kouzelník, »když jste se na vlastní oči přesvědčili, že ten ubrus je docela prázdný, vytáhnu vám z něho akvárium se zlatými rybičkami. Supito presto!«
Diváci po celém sále si říkali: »To je senzační! Jak jen to dělá?«


Ale pan Bystrozraký v první řadě se obrátil hlasitým šepotem na svoje sousedy: »Měl je v rukávě!«
Lidé pak panu Bystrozrakému chápavě přikyvovali  a říkali: »No ovšem!« a šeptali si po celém sále: »Měl ty
rybičky v rukávě!«

»Můj příští trik,« oznámil kouzelník, »je slavný trik s hindustánskými kruhy. Račte si všimnout, že každý kruh držím zřetelně zvlášť! A teď je srazím k sobě -a všechny se rázem spojí! (Břink, břink, břink) -Supi to presto!«

Sál se rozšuměl úžasem, dokud se neozval šepot pana Bystrozrakého: »Musel mít ještě jedny kruhy v rukávě!«
A znovu všichni přikyvovali a šeptali si: »Měl ty spojené kruhy v rukávě.«

Kouzelníkovi se začalo kabonit čelo.
»A teď vám ukážu,« pokračoval, »nanejvýš zábavný trik, při kterém vytáhnu z klobouku libovolný počet vajec. Byl  by některý z pánů tak laskav a půjčil mi svůj klobouk?  Ach, díky vřelé. -Supito presto!«

Vytáhl z klobouku sedmnáct vajec a obecenstvo si o něm pětatřicet vteřin znovu začalo myslet, že je senzační. Ale potom pan Bystrozraký zašeptal na celou první řadu: »Má v rukávě slepici!« a všichni si to šeptem sdělovali dál: »Má v rukávě spoustu slepic!«

Trik s vejci byl zmařen.

A tak to pokračovalo v jednom kuse. Z šepotu pana Bystrozrakého vyplynulo, že kouzelník musel mít v rukávě kromě kruhů, slepic a zlatých rybiček i několik balíčků karet, bochník chleba, kolíbku pro panenky, živé morče, padesáticentovou minci a houpací židli.

Kouzelníkova reputace rychle klesala pod nulu. Ke konci večera se vzchopil k poslednímu pokusu.

»Dámy a pánové,« řekl, »na závěr vám předvedu slavný japonský trik vynalezený nedávno domorodci z Irska. Byl byste tak laskav, pane,« obrátil se na pana Bystrozrakého, »a půjčil byste mi svoje hodinky?«
Pan Bystrozraký mu je podal.
»Smím je s vaším dovolením vložit do tohoto hmoždíře a roztlouci je napadrť?« zeptal se kouzelník krvelačně.
Pan Bystrozraký přikývl a usmál se. Kouzelník hodil hodinky do hmoždíře a popadl ze stolu

paličku. Ozvaly se ničivé údery. »Strčil si je do rukávu,«
poznamenal pan Bystrozraký.

»A teď, pane,« pokračoval kouzelník, »dovolíte, abych si vzal váš kapesník a nadělal do něho díry? Děkuji vám. Jak vidíte, dámy a pánové, žádný klam a žádná šalba, každý ty díry pozoruje na vlastní oči.«

Pan Bystrozraký se celý rozzářil. Záhada tohohle triku ho doopravdy zaujala.
»A teď, pane, podal byste mi laskavě svou buřinku a dovolil mi, abych si na ní zatančil? Děkuji vám.«
Kouzelník několikrát prudce poskočil a ukázal obecenstvu klobouk rozšlapaný k nepoznání.

»A sundal byste si teď, pane, svůj celuloidový límeček a dovolil byste mi, abych ho spálil v plameni svíčky? Děkuji vám, pane. A smím vám rozbít kladivem brejle? Děkuji vám.«

Tentokrát se pan Bystrozraký začal tvářit zmateně. »Tomuhle nerozumím,« šeptal, »teď do toho vůbec nevidím.«

Obecenstvo zatajilo dech napětím. Pak se kouzelník vypjal v plné výši a se zdrcujícím pohledem na pana Bystrozrakého produkci uzavřel:

»Dámy a pánové, jak jste pozorovali, roztloukl jsem se svolením tohoto pána jeho hodinky, spálil jsem mu límeček, rozbil mu brejle a zatančil jsem si na jeho klobouku. Kdyby mi ještě dovolil pomalovat mu kabát zelenými pruhy nebo udělat mu uzel na kšandách, milerád bych vás tím pobavil. Jestliže ne, představení končí.«

A za břeskných fanfár kapely spadla opona a obecenstvo se rozešlo, přesvědčeno, že jsou přece jenom nějaké triky, které si kouzelník nemůže vysypat z rukávu.

Klub Kouzel Liberec

Náš klub vznikl  v roce 1978 a pořádal první ročník mezinárodního kouzelnického festivalu Ještědský krystal v roce 1980. Za ta dlouhá léta se v našem klubu vystřídalo několik členů a dnes i velmi známých a úspěšných kouzelníků. Pravidelně se scházíme v Magickém Sklepení. Připravovali jsme pro vás 20. ročníků mezinárodního festivalu kouzel a magie  Ještědský krystal.

Schůzky KKL

Schůzky Klubu Kouzel Liberec v Magickém Sklepení Přemka Rajdla každý čtvrtek od 19 hodin.
Těšíme se na setkání