1. března 2013 v podvečer se uskutečnil komorní program KKL, který si objednalaútulná kavárnička v centru Liberce. Kavárnička pod názvem „U Našeda“  je takovým malým ostrůvkem kultury, ve kterém se realizují kulturní pořady malých i velkých, ale hlavně zajímavých tvůrců.

Na krátkém kulturním pořadu  se podílel Vítek Rutkovský, Bohouš Šmejda, Mirek Sluk a o překvapení se postarala paní Iveta Hejduková.

Páni kouzelníci se postarali o čarování v komorní atmosféře a paní Iveta Hejduková přednesla několik árií, které zpívala na jevištích velkých divadel.

Začátkem večera vystoupil Mirek Sluk  i s příletem do New Yorku  přistání se povedlo na poprvé .

Vítek Rutkovský , jeden z nejmladších členů KKL ukázal kouzlo s provazem a s kartami .

Zpěvem paní Ivety Hejdukové  dostal večer jiný rozměr než jen kouzelnický .

Bohouš Šmejda předvedl svůj parketový program a sklidil nejvíce potlesku .

Závěrem se Mirek s diváky rozloučil  jak jinak než kouzlem a přáním dalšího shledání.