Zde vám přinášíme podrobný program letošního Ještědského krystalu…

PÁTEK 11.5.                                     

10.00 – 17.30
REGISTRACE, MAGICKÝ BAZAR

16.00 – 18.00
1. MAGICKÁ PŘEHlÍDKA
MIKROMAGIE (DEALER SHOW)
POROTA – POHOVORY SE SOUTĚŽÍCÍMI

18.00 – 19.30
PŘESTÁVKA

19.30 – 22.00
SLAVNOSTN í ZAHÁJENÍ
2. MAGICKÁ PŘEHLÍDKA

22.00
MAGiCKÁ ZÁBAVA TROCHU JINAK (HUDBA, TANEC, PŘEKVAPENÍ, TOMBOLA)
POKRAČOVÁNÍ V PLNÉM PROUDU
OPĚT NA TERASE

SOBOTA 12.5.                                   

10.00 – 18.00
REGISTRACE, MAGICKÝ BAZAR

9.30 – 11.30
3. MAGiCKÁ PŘEHLÍDKA, MIKROMAGIE
POROTA – POHOVORY SE SOUTĚŽÍCÍMI

12.00 – 13.00
POLEDNÍ PŘESTÁVKA

13.30 – 15.30
4. MAGiCKÁ PŘEHLÍDKA
Kouzelníci dětem – můžete spatřit koulící klauny, pohádkové bytosti a své umění vám předvedou i mladí kouzelníci.
Každé dítě, které donese namalovaný obrázek kouzelníka nebo čaroděje, má vstup zdarma.
POROTA – POHOVORY SE SOUTĚŽíCíMI

16.00 – 18.00
MAGICKÉ SEMINÁŘE, DEALER SHOW

18.00 – 20.00
PŘESTÁVKA

20.00 – 22.00
GALAPŘEDSTAVENí + HOSTÉ
S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ
Vyvrcholení celého festivalu s předáním cen, vystoupení vítězů Ještědského krystalu a hostů nejen z České republiky.

22.30
NOC MAGIE
(HUDBA, TANEC, PŘEKVAPENÍ )
UKONČENÍ SOUTĚŽE A ROZLOUČENÍ S ÚČASTNíKY ..JEŠTĚDSKÉHO KRYSTALU“