Výsledky 18. Ještědského krystalu

18. Ještědský krystal, který se letos konal 14. – 15. 5. 2010 navštívilo celkem 135 účastníků. Přijeli kouzelníci z Polska, Německa, Maďarska, Slovenska a Ruska. Soutěžilo se ve třech jevištních blocích, kde se představilo 22 programů.Mikromagie byla zastoupena 9 soutěžními čísly. Je jenom škoda, že letos se přihlásilo málo mladých kouzelníků jak v kategorii junior I., tak v kategorii junior II. Je ale pravda, že nám to vynahradil mladý kouzelník z Ruska, který svým programem příjemně překvapil. Odborná porota zasedala ve složení Mgr. Petr Kravčík, Stanislav Saldak a PhDr. Alexandr Gerič, který zároveň uváděl s úspěchem i sobotní Galaprogram. V mikromagii z technických důvodů A. Geriče narychlo zastoupil Jaroslav Kunc, za což mu touto cestou velmi děkuji. Zvláště zajímavé byly pro účinkující odborné pohovory s porotou, kterých se letos zúčastnila většina soutěžících. Ti si pozorně vyslechli připomínky a názory opravdových odborníků v našem oboru. Tradičně jako v jiných letech jsme shlédli semináře, které na vysoké úrovni předvedli Josef  Poncza, Ladislav Horák a Štěpán Šmíd. Po oba večery jsme se všichni příjemně bavili při svíčkách za doprovodu živé hudby. Jako zpestření proběhla bohatá tombola  a překvapení pro účastníky bylo půlnoční vystoupení skupiny šermířů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří svoji prací nebo svou účastí podpořili letošní setkání v Liberci a tak přispěli ke zdárnému průběhu 18. ročníku Ještědského krystalu. Bez vás všech by mohly naše kouzelnické festivaly a setkání postupně zaniknout.

Váš Přemek Rajdl

 

Celkové vyhodnocení účastníků Ještědský krystal 2010

Hlavní Grand Prix: Březina Aleš – 266 Junior Grand Prix: Siprikov Vasil – 225

Všeobecná magie

 1. Bakalář Radek – 212
 2. Dvořák Stanislav – 210
 3. Březina Aleš – 203
 4. Jancsovicz František – 168
 5. Trio Dance Magic – 165
 6. Riedl Karel – 155
 7. Kóhler Pavel – 148
 8. Gernat Vladimír – 146
Manipulace
 1. neudělena
 2. Čejka Martin – 200
 3. Jancsovicz František – 193
 4. Riedl Karel – 162
Ostatní
 1. Solawa Andrej – 255
 2. Březina Aleš – 224
 3. neudělena
 4. Kóhler Pavel – 162
Iluze
 1. Březina Aleš – 205
 2. neudělena
 3. Trio Dance Magic – 177
 4. Trio Dance Magic – 120

Junior I

 1. Zdražil Vojta – 211

Junior II

 1. neudělena
 2. Adams Family – 198
 3. Nachtigal Jakub – 190

Mikromagie

 1. Medkov Oleg – 203
 2. Šmíd Štěpán – 199
 3. Sedláček Michal – 173
 4. Riedl Karel – 167
 5. Dvořák Stanislav – 162
 6. Šindelář Stanislav – 161
 7. Jancsovicz Fr. – 160
 8. Komberec Jan – 157
 9. Bydžovský Dominik – 144